O grupo está interesado na aplicación das TICS co alumnado nas súas aulas, nas dúas etapas educativas. Concretamente, vídeos de animación educativa, que fomenten un traballo autónomo dende un enfoque constructivista, para desenvolver as competencias básicas: aprender a aprender, tratamento da información e competencia dixital, autonomía e iniciativa persoal, competencia en comunicación lingüística, competencia no coñecemento e interacción co mundo físico, social e cidadán, e competencia artística e cultural. O feito de pertencer a dúas etapas educativas distintas, permitiranos experimentar e graduar as competencias, sobre todo a do tratamento da información e competencia dixital, nas distintas etapas antes citadas.

domingo, 7 de abril de 2013

A BELEZA DA RIBEIRA SACRA

PROBANDO OS MICROS PARA POSTERIOR GRABACIÓN SE SONS

A BALEA

Probando a facer animaciones con scratch
Conoce más sobre este proyecto

A GARZA VOANDO

PROBANDO MONKEYJAM

A CONTAMINACIÓN DAS AUGAS

A GARZA E A TROITA NO RÍO MIÑO

"MIÑA CASA"

Animación feita polo alumnado de 5 anos a partir dun conto.
"Mi casa" Escrito e ilustrado por Emile Jadoul
Falta poñerlle as voces....